Energetische Therapie

Energetische therapie leert je weer opnieuw je lichaam te ontspannen op plekken die gespannen of pijnlijk zijn en te leren luisteren naar jezelf, door middel van oefeningen, ademtherapie en gesprekken, om weer in contact te komen met je eigen kern, je innerlijke stem, die we zo gemakkelijk voorbij rennen of die we liever niet willen horen… want het zegt ons wat we zijn, wat we willen, welke verlangens er in ons zijn en hoe we in het leven staan.

Bron: Wikipedia

Energetische therapie of paranormale geneeswijze, is eeuwenoud en komt overal ter wereld voor.  De energetische therapeut heeft een holistische visie op gezondheid. Hij beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke energetische eenheid. Er een universele levensenergie ook wel kosmische energie genoemd. De energetische therapeut is in staat om die universele of kosmische energie over te dragen op een cliënt.

Met deze kosmische energie kan de therapeut het zelfgenezende vermogen van de cliënt helpen, zodat het systeem geprikkeld wordt om de genezing op gang te zetten. Een mens beschikt over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld (aura). De aura is gelaagd en bestaat uit een emotionele, mentale en spirituele laag. Het stoffelijk lichaam en de aura staan in voortdurende wisselwerking met elkaar. Energetische therapie heeft altijd invloed op het hele systeem van een cliënt, dus zowel op het stoffelijk lichaam als op de aura.
Ziekte is een gebrek aan doorstroming in het gehele energetische systeem. De energetische therapeut is in staat om de blokkades in het systeem waar te nemen en te duiden. De energetische therapeut draagt genezende kosmische energie op de cliënt over en stimuleert daarmee diens zelfgenezende vermogen.

De energetische therapeut is in staat om blokkades in het energiesysteem waar te nemen en te duiden met behulp van zogenaamde heldere vermogens (helderzien, -horen, -weten, -voelen, -ruiken, -proeven. Met deze vermogens kan de therapeut de cliënt ondersteunen in het genezingsproces door zaken extra te verduidelijken. 
AddThis Social Bookmark Button